Historie sklárny Annín

Annín patří k nejstarším dosud pracujícím sklářským provozům v České republice. Sklárna zde byla založena kašperskohorským měšťanem Augustinem Müllerem již v roce 1796. A tehdejší Augustinova huť byla vybudována velkoryse. Vedle sklářů v huti zde pracovali v samostatných provozech také brusiči, rytci, pozlacovači a malíři skla. A okolo sklárny vyrostla osada. V prvních desetiletích historie sklárny se zde vystřídala řada skelmistrů. K těm vynikajícím patřili například Paul Meyr, který zde vyráběl především zdobené křišťálové sklo nebo Johann Lötz, za jehož éry ve 30. a 40. letech 19. století proslula sklárna vynikajícím vrstveným barevným sklem.

 

 

V roce 1863 získal sklárnu mladý sklářský továrník Josef Eduard Schmid a jeho firma se začala rychle rozvíjet. Sklárna byla modernizována – byla vybudována parní brusírna a pece přestavěny na generátorový plyn. Sklárna vyráběla velmi luxusní křišťálové sklo, barevné sklo a velmi úspěšné stříbřené sklo. Se svými výrobky sklízela úspěchy na mnoha domácích i zahraničních výstavách. S úspěchy rostl i počet zaměstnanců a rozrůstala se také osada Annín, ve které byla v roce 1870 otevřena i škola. V roce 1910 převzal firmu Schmidův zeť František Novotný a začal výrobu orientovat především na bohatě broušené křišťálové sklo, které bylo pro Annín charakteristické po celé 20. století.

 

 

V roce 1935 zde byla uvedena do provozu druhá elektrická tavící pec v tehdejším Československu a Annín se zapsal do historie techniky. To již vedl sklárnu Novotného zeť Karl Schell.

V roce 1945 byla sklárna zestátněna a v roce 1948 zde tehdejší národního podniku Šumavské sklárny zde zastavil provoz sklářské pece. Od té doby pracuje v Anníně jen brusírna, která byla do roku 1965 součástí národnímu podniku Český křišťál a poté koncernového podniku Sklárny Bohemia. Jména se měnila, ale brusiči v Anníně stále tvořili bohaté ornamenty v olovnatém křišťálu a zdejší výrobky patřily k nejlepším.

V roce 1993 byla brusírna privatizována firmou Antonín Rückl, synové. V roce 2003 byl ale zdejší provoz značně omezen a brusírna byla dále jen pronajímána. Až ji v roce 2012 ji koupil součastný majitel, který zde obnovuje Brusičskou dílnu a následně pak buduje muzeum producke sklárny. Na jaře roku 2015 byla v Anníně obnovena hutní výroba skla a brusírna se stala opět sklárnou.