Sklářské muzeum Annín

Muzeum bylo postupně vybudováno v letech 2013-2015 a orientuje se na dokumentování a prezentaci minulosti a současnosti sklářské výroby v Anníně. Expozice představuje produkci annínské sklárny od přelomu 18. a 19. století do nedávné minulosti a seznamuje i s životem sklářů a brusičů skla.